Közzétetli lista

versenyeredményeink:Erasmus+Közösségi SzolgálatOktatási HivatalKönyvtár nyitva tartás

Ön a(z)látogató számláló. látogatónk

Közzétételi lista a
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § (1) és (3) bekezdések alapján


23. § (1)

a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak


b) Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma


c) Díjfizetési kötelezettség

Térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke

Tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke

A fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek


d) Az intézmény munkájával összefüggő értékelések:

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje

- Átfogó ellenőrzés (2011.12.14. – 2012.01.24.)

- Fenntartói törvényességi ellenőrzés (2014.10.17.)

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

- Az állami vizsgák megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásának ellenőrzése (2013. május 14.)

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai (n.a.)

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

- Érettségi dokumentumok ellenőrzése (2011. május-júniusi vizsgaidőszak)

- Érettségi dokumentumok ellenőrzése (2012. május-júniusi vizsgaidőszak)

- Érettségi dokumentumok ellenőrzése (2013. május-júniusi vizsgaidőszak)

- Monitoring jelentés az Iskolai Közösségi Szolgálat Programról (2015.03.25.)

- Útravaló Ösztöndíj Program dokumentumainak ellenőrzése (2015.04.22.)


e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai


f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (n.a.)


g) Alapdokumentumok:

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Pedagógiai program

 

23. § (3)

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

2016. évi mérés részletes elemzése

2017. évi mérés részletes elemzése

d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Lemorzsolódás

Évfolyamismétlés

e) Az érettségi vizsgák átlageredményei

f) A tanórán kívüli, egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

ERASMUS+CHEF
honlapja
  Diákönkormányzat
Diákigazolvány NyomkövetéseOffice 365 Plus Pro
Iskola Facebook elérhetősége