SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/019 | Herman Ottó utca 2.

Intézmény logo

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

Erasmus+ 2018-1-HU01-KA102-047021 CHEF: Catering for Health Environment and Future

ERASMUS+ CHEF két év, két ország

Legújabb gasztro-túránk is végéhez ért

 

Intézményünk sikeresen megvalósította az Európai Unió támogatásával a 2018-1-HU01-KA102-047021 számú, „Vendéglátás az egészség, a környezet és a jövő megóvásáért”  (Catering for Health Environment and Future, CHEF) című Erasmus+ mobilitási pályázatot. E szakképzési program keretein belül összesen 8 vendéglátós oktatónk és 24 tanulónk vehetett részt szakmai látogatásokon külföldi partnerintézményeinknél a 4 mobilitás folyamán.

 

Az Eramus+KA1 mobilitási pályázatunk futamideje 2 év volt, melynek során a szakképzésben résztvevők szakmai fejlődését nemzetközi szinten tudtuk elősegíteni külföldi partnereink segítségével. A két célország továbbra is Írország és Németország, ahol szoros együttműködést ápolunk partnerintézményeinkkel az Institution of Technology Tralee felsőoktatási intézménnyel, valamint az Aschaffenburg városában található Staatliches Berufliches Schulzentrum elnevezésű szakképző intézménnyel. Tanulóink a szakmai ismereteik bővítése mellett, az angol- és a német- szakmai nyelvtudásukat is fejlesztették a vendéglátásban megvalósult szakmai gyakorlatuk teljesítése során.

 

Az Erasmus+ mobilitási programunk első évében, a 2018-2019-es tanévben, Írországot céloztuk meg, amikor az őszi szemeszterben 12 diák és kísérőtanáraik kiutazása, a tavaszi szemeszterben pedig 4 oktató mobilitása valósult meg. Majd a 2019-2020-as tanév folyamán került sor a németországi mobiliásokra, amikor az előző jól bevált minta alapján ősszel 12 diák kísérőtanáraikkal, valamint tavasszal 4 oktató tett szakmai tanulmányutat külföldi partnerünkhöz.

 

CHEF programunk fő témája az egészségmegőrző-, valamint diétás étrendeket vette górcső alá a vendéglátás minden területén, a termeléstől kezdve a felszolgáláson át egészen a környezetkímélő konyhai hulladékok kezeléséig. Ezen belül a mobilitásban részt vevő szakács és cukrász tanulóink vizsgálták a célországokban alkalmazott egészségtudatos étrendek összeállításának szabályait különös tekintettel az alapanyagok fontosságára, azok beszerzésére és tárolási szabályaikra, valamint a környezettudatos vendéglátás alapelveire. Pincér tanulóink a diétás italok választékát, azok összeállításának szabályait, valamint az adott étrendekhez való társításukat figyelték meg. Minden résztvevő tanulmányozta az adott ország hulladékkezelési szabályait, valamint a jövő és a fenntarthatóság szempontjából követendő példákat a vendéglátás és turizmus iparágában.

 

A tanulói kiutazásokat megelőzően hatékony, a szakmai mobilitást elősegítő felkészítő munkálatokat végzett minden résztvevő, melyet követően a megvalósítás fázisában megismerhették a két ország különböző egészségtudatos ételkészítési módszereit és technológiáit. Ezt követően az új ismereteik birtokában tananyagsegédleteket állítottak össze, amely nagy segítséget jelent későbbi tanulmányaik során saját maguk, valamint diáktársaik számára. Mindkét fontos célunkat sikerült elérni e mobilitások folyamán, miszerint ugrásszerűen fejlődött a tanulók általános és szakmai idegen nyelvi kompetenciája a hatékony hármas együttműködésnek köszönhetően. A munkahelyen töltött gyakorlati napokon, az iskolai projektmunkák alatt, valamint a külföldi részvevőkkel közösen töltött szakmai kirándulások alkalmával, minden fél legjobb tudása szerint segítette diákjaink képességének fejlődését.

 

Diákjaink gazdálkodó szervezeteknél való elhelyezését külföldi partneriskoláink vállalták magukra a mi kéréseinket és igényeinket szem előtt tartva. A szakmai követelményeinknek megfelelően az egyéni munkahelyi gyakorlatokra igyekeztünk a legnagyobb hangsúlyt fektetni és arra, hogy ott a duális képzésben jártas, jól képzett szakemberek segítsék tanulóink munkáját. Tanulóink mindkét országban 12 munkanapot dolgoztak különféle igényeket kielégítő vendéglátó egységeknél, a pub-októl kezdve az éttermeken át egészen a magas színvonalú szállodákig. Ezeken túl, minden esetben 3, úgynevezett projektnapot tartottunk az iskolákban, ahol elméleti képzésen vettek részt a tanulók, valamint a külföldi befogadó szervezetüket bemutató és egy összefoglaló Power Point prezentációt is készítettek.

 

Diákjaink nagy izgalommal és maximálisan felkészülve vettek részt szakmai útjaikon. Sokuknak ez volt az első igazi megmérettetés idegen nyelvi környezetben, de valamennyien teljes erőbedobással állták az újfajta nyelvi és szakmai kihívás esetleges megpróbáltatásait. Valamennyien életre szóló tapasztalatokra tettek szert az Erasmus+ mobilitási pályázatnak köszönhetően, melyeket hazatérve megosztottak itthon oktatóikkal, munkatársaikkal és diáktársaikkal.

 

Oktatóink külföldi látogatásaik esetében is a szakmai célkitűzéseknek megfelelően, sikeresen és 100%-ban a vállalásoknak megfelelően valósult meg a tervezett mobilitási program. A kiutazó kollegák új egészségmegőrző technológiákat és módszereket ismerhettek meg a vendéglátás területén, tanulmányozták a partneriskolánk szakmai, elméleti és gyakorlati képzési sajátosságait, összehasonlították a magyar, az ír és a német gasztronómia egészségtudatos vonásait, közelebbről ismerhették meg a LOCAVORE elv hasznosulását és tanulmányozták  célországok környezettudatos vendéglátását. Mindemellett megfigyelték a duális képzés keretein belül szerzett tudás és tapasztalat előnyeinek jelentőségét a munkaerőpiacon, valamint a partnerkapcsolatok elmélyítésére is nagy figyelmet fordítottak.

 

Hazaérkezés után tanmeneteinkbe folyamatosan építjük bele a két év során megszerzett tudásunk legjavát, munkatársainknak tanári beszámolókat tartottunk tapasztalatainkról és segítjük munkáikat azzal, hogy átadjuk nekik az Európai Unió fejlettebb országaiban elsajátított gyakorlatokat. A kollegák hatékony munkáját segítjük mindezzel, mivel fontosnak tartjuk azt, hogy lépést tartsunk a legújabb szakmai trendekkel és megbirkózzunk a vendéglátás terén a résztvevőkre váró kihívásokkal, legyenek azok diákok vagy oktatók.

 

Szakoktatóink a szakács- és a cukrász gyakorlati foglalkozásokon nagy sikerrel alkalmazzák a megszerzett tudásukat, az alapanyag beszerzésétől, a tároláson, az előkészítésen át egészen az ételkészítésig. Pincér szakoktatóink szerteágazó újdonságokat tanulhattak külföldön szinte minden téren: a vendégek fogadásától kezdve, az egészségmegőrző étel- és italajánláson át, a környezetmegóvó felszolgálás módjáig.

 

Intézményünk vezetősége elősegíti e jó-gyakorlatok széles körű terjesztését, minek érdekében disszeminációs Erasmus+ KA1 mobilitási záró rendezvényt tartunk diákjaink és oktatóink bevonásával a közeljövőben, melyre meghívjuk a Miskolci Szakképzési Centrum munkatársait, kiemelt partnereinket és a sajtó képviselőit.

 

Büszkén jelenthetjük ki, hogy a sikeresen megvalósult Erasmus+ CHEF mobilitási programunk hozzájárul az intézményünkben folyó a szakmai munka színvonalának emeléséhez, a mobilitásban résztvevők kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint intézményünk eredményességének és népszerűségének növeléséhez. Hosszú távú célunk a meglévő kapcsolatok fokozatos fejlesztése külföldi partnerintézményeinkkel a további Erasmus+ szakmai utak megvalósítása során, melyekben a tervezett tanulói és munkatársi mobilitásokat az előző mobilitásokra kívánjuk ráépíteni. Folytatni fogjuk mindezt a 2020-2021-es tanévben a következő Erasmus+ Food-Tour: a transzverzális készségek tükrében (2020-2022) elnevezésű pályázatunk keretein belül.


Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

Herman Ottó utca 2.

Telefon: +36-46-508-252

E-mail: titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060/019

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola