SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/019 | Herman Ottó utca 2.

Intézmény logo

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

ERASMUS + 2020-1-HU01-KA102-078492 FOOD-TOUR

Erasmus+ VET Mobility, 2020-1-HU01-KA102-078492  FOOD-TOUR: Fostering Transferable Skills

Tovább szárnyal a Szenpáli legénysége

 

Intézményünk a 2021-2022-es tanévben, egy év covid19 okozta kényszerszünet után, tudta megkezdeni legújabb, 2020-ban elnyert Európai Unió által támogatott pályázatát, az Erasmus+ mobilitási programját a „FOOD-TOUR a transzverzális készségek tükrében” elnevezésű projektet. Partnerink a szakképzési mobilitás megvalósításában a német testvériskolánk, a Beruffschule Aschaffenburg, valamint az ír Munster Technological University, Tralee, amely egy felsőfokú több célú intézmény. Mindkét intézmény partner szerepet töltött be előző két sikeres mobilitási pályázatunk a MENU és a CHEF lebonyolításában. E kapcsolatainkat szeretnénk tovább mélyíteni a FOOD-TOUR (a transzverzális készségek tükrében) programunkban a rendezvényszervezés terén, melynek során egyik fő célunk a transzverzális készségek fejlesztése.

A tervezett két diákmobilitás során összesen 24 tanuló és 4 kísérő tanár (nyelvi és szakmai oktatók) 24-24 napot tölt el külföldön, melyből 12 munkanapot a partnerintézmények által biztosított vendéglátó-egységekben, 3 munkanapot pedig a partneriskolában töltenek. A program ezen túl lehetőséget kínál tanulmányi, kultúrtörténeti kirándulásokra is, ahol a régió nevezetességeit, hagyományait fedezik fel a résztvevők ezzel növelve interkulturális tudásukat. Vendéglátós diákjaink a  rendezvények szervezésében jártas hotelokban, vendéglőkben, pub-okban sajátítják el a „jó gyakorlatokat” konkrét szituációs munkafolyamatok során, ahol a munkaalapú tanulás az elsődleges cél. A 3 napos elméleti munka a  partneriskolák számítógép-termében folyik, ahol a résztvevők IKT eszközök segítségével egy prezentációt állítanak össze, mely egy tematikus est megszervezésének minden apró részletét tartalmazza a rendezvény felvételétől a kalkulációkon és a diszpozíción át a kivitelezésig. Mindemellett óralátogatásokon vesznek részt. Szakács és cukrász tanulóink, alkalmazva a korábbi sikeres pályázat során tanult ismereteiket, egészséges étrendet állítanak össze egy alkalomhoz illő tematikus vendéglátó rendezvényre. Pincér tanulóink fontos feladata lesz, hogy elsajátítsák azt a tudást, hogy egy adott alkalomhoz igazodó menüajánlathoz italsort állítsanak össze, valamint megfelelő terítési, felszolgálási módot és a rendezvény jellegéhez illeszkedő protokoll szabályokat alkalmazzanak. Mindemellett e komplex rendezvényszervezés során a diákok, a meta-kompetencia eszközeivel, saját tanulási képességüket és teljesítményüket osztáyozzák egy 5 fokozatú skála segítségével, miáltal képessé válnak megfogalmazni teljesítményeik erősségeit.

 

 

Az oktatói mobilitások keretén belül, 4-4 oktatónk, 6-6 napos szakmai látogatást tesz külföldi partnereinkhez, melyből 4 munkanapot a partneriskolában, illetve a kijelölt vendéglátóhelyeken töltenek a rendezvények szervezésének megfigyelésével. A szakmai mobilitásban résztvevő motivált, fejlődni akaró kollegák továbbképzéseken, job-shadowing-okon vesznek részt partneriskoláinkban. A szakembereink mobilitásának legfőbb célja, hogy ismereteiket bővítsék a rendezvények hatékony szervezése terén, valamint  idegennyelvi-, digitális- és szociális kompetenciájuk, továbbá transzverzális készségeik fejlődjenek. Mindemellett a "tanácsadói" szerepkört is betöltő oktatóink folyamatosan figyelemmel kísérik, és segítő tanácsokkal látják el a mobilitásban részt vevő diákjainkat a rendezvényszervezői munkájuk során. Ezen kollegák, a hatékony technikák elsajátításával színesítik oktatási kultúrájukat, fejlesztik tudományos és szakmai ismereteiket, együttműködő készségük nő a mobilitásban szerzett tapasztalataiknak köszönhetően.

 

Minden résztvevő vizsgálja továbbá azt is, hogy testvériskoláink és a velük kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek hogyan rendeznek hatékonyan különböző rendezvényeket, és teszik majd mindezt a transzverzális készségek átfogó fejlesztése mellett. Meg fogjuk figyelni, hogy külföldi partnereink milyen módszereket, technikákat, eszközöket használnak fel egy vendéglátó rendezvény teljes körű megszervezése, lebonyolítása során.

 

Hazaérkezés után a diákok iskolai szinten átadják az új ismereteket tanulótársaiknak bemutató előadások keretében, továbbá segítséget nyújtanak a tanüzemben más csoportoknak. Oktatóink a rendezvényszervezés területén szerzett "jó-gyakorlatokat" továbbadják kollegáinknak, és beillesztjük azokat helyi tanterveinkbe, tanmeneteinkbe. A pályázati futamidő letelte után a résztvevők közösen mutatják be városi szinten a tanultakat egy élőmunkával színesített zárórendezvényen, továbbá a széles körű terjesztés érdekében reklámozzuk szakmai tapasztalatainkat és a projekt eredményességét a helyi lapokban, az iskola honlapján, valamint a helyi kereskedelmi- és iparkamarában .

Forgatókönyv oktatói mobilitás németország

Kónya András szakoktatónk munkanaplója

Kissné Szigetvári Barbara oktatónk munkanaplója

Tóth Krisztina szakoktatónk munkanaplója

Gömöri Éva szakoktatónk munkanaplója

Oktatóink gasztronómiai FOOD-TOUR-on Németországban

 

Intézményünkben, a Miskolci SzC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskolában a KA1 szakképzési mobilitási programjainkat, a jól bevált ütemezésnek megfelelően, rendre két éves futamidőre tervezzük. Ez idő alatt félévente egy, azaz összesen négy mobilitást valósítunk meg: két tanulói mobilitást és két oktatói mobilitást.

Programjaink sikeres megvalósításához továbbra is a szakmailag elismert, támogató partnereink, az ashhaffenburgi Beruffschule vezetősége, illetve az ott oktató kollégáink együttműködésére számíthatunk. Az elmúlt években számos Erasmus+ programban működtünk együtt német partnerünkkel, hol küldő, hol befogadó szervezetként.

A „Food-Tour:Fostering Transferable Skills/ Food-Tour a transzverzális készségek tükrében” elnevezésű programunk a tervezettnél egy évvel később vette kezdetét a Covid19 világjárvány miatt. A sajnálatos helyzetre való tekintettel egy év futamidő hosszabbítást kaptunk a Nemzeti Irodánktól, ezért 2020. szeptember 01-től 2023. augusztus 31-ig teljesíthetjük vállalásainkat.

Hosszas, alapos előkészületi munkák után 2021. november 22-én négyfős oktatókból álló csoportunk várakozással telve vágott neki az újabb Erasmus+ mobilitásnak, hogy Food-Tour-on vegyen részt Németországban. A szakmai célkitűzések megismerése után, izgatottan vártuk, hogy milyen új tapasztalatokat fogunk szerezni mind szakmai, mind idegennyelvi területen. Német barátaink felhívták figyelmünket a németországi Covid19-el kapcsolatos szabályozásokra, regisztrációra, illetve tájékoztattak minket a higiéniai és egyéb előírásokról. Megérkezésünkkor a szokásos szeretettel fogadtak minket, felkészülve arra, hogy átadhassák nekünk ismereteiket, új módszereket mutassanak meg, illetve megismertessék velünk a német környezettudatosságra épülő vendéglátásszervezés minden csínját-bínját.

 

Előző programjainkra építve, most a rendezvényszervezés új trendjeit, a diszpozíciótól, a forgatókönyvön, illetve a rendezvény lebonyolításán keresztül a befejező mozzanatokig ismertették meg szakembereinkkel. Minden intézményünkben oktatott vendéglátós szakmára kiterjedő elméleti és gyakorlati oktatáson, job-shadowingokon vettünk részt a testvériskolánkban és különböző külső gyakorlati helyeken, melyeket kérésünknek megfelelően a német vezetőség szervezett számunkra.

Gazdálkodó szervezetek látogatása során egészségmegőrző étrendek összeállítása közben használt ételkészítései technológiákat ismerhettünk meg, vendéglátó rendezvények tervezését és szervezését, illetve az itt használt dokumentumok helyes használatát figyelhettük meg. Valamint megtanulhattuk számos egészségmegőrző étrend összeállítását. Érdekes volt továbbá megfigyelni, hogy hogyan biztosítják a munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzéseket Németországban.

 A „Job shadowing-ok alkalmával a termelés elmélete és gyakorlata órákon az alapanyag-kiválasztás szempontjait ismerhettük meg, valamint az egészségmegőrző ételkészítési technológiákat figyelhettük meg konkrét étrendek összeállítása során. Mindemellett központi szerepet kapott a kalkulációszámítások ellenőrzése és a rendezvényszervezési praktikák (know-how) megismerése a helyi szokásoknak megfelelően. Az értékesítés elmélete és gyakorlata órákon speciális étel- és italsorok összeállítási szempontjait vizsgáltuk egy konkrét vendéglátó rendezvény szervezése során, valamint az alkalomhoz kapcsolódó és ehhez igazodó szervezett ellátás lebonyolítását figyeltük meg teljes körűen, beleértve az itt alkalmazható terítési és felszolgálási módok alkalmazását, továbbá a vendéglátó eseményeken használható illemszabályok betartását.

Elsődleges célunk, hogy történjen meg mindegyik szakma esetében a megszerzett tudás, készségek és kompetenciák átültetése a hazai követelményrendszerbe. Ezen túlmenően a jó-gyakorlatokat beépítjük a tanítás-tanulás folyamatába, melyet a résztvevők leginkább szituációs munkahelyzetekben képesek valósághűen bemutatni. További céljaink a szakmai képzésünk hatékonyságának javítása (a gyakorlatorientált oktatási módszerek elterjesztésével, a képzés szinvonalának emelésével, hátrányok felszámolásával), valamint a tanulók képzettségi szintjének növelése és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük támogatása.

A német kollégákkal közösen dolgozunk tovább a partnerkapcsolatunk elmélyítésén, hogy az eddigiekhez hasonlóan tartalmas, szakmai-, kulturális- és egyéb tapasztalatokkal teli együttműködésünk tovább folytatódjon. A testvérvárosi, valamint testvériskolai kapcsolatunk Aschaffenburggal egyedül álló és kiemelkedő, mely nem csupán a két város vezetésének, de a két szakképző iskola vezetőségének a támogató hozzáállásának is köszönhető. Büszkén mondhatjuk, hogy az Európai Unió támogatásával német barátainkkal egyre szorosabbá és gyakoribbá fűzzük szakmai találkozásainkat, mely mindamellett, hogy motiválóan hat mindennapi munkánkra, szakképzésünk színvonalának emelkedéséhez vezet. Kívánjuk azt, a német barátaink mondásával élve, hogy a világjárványt közösen átvészelve „barátságunk lángja” tovább lobogjon még több évtizeden át!

Oktatói mobilitás összefoglaló prezentáció

 

 

Diákjaink gasztronómiai FOOD-TOUR-on Írországban

Vendéglátós diákjaink írországi mobilitásával folytattuk a 2021-22-es tanévben megkezdett „Food-Tour:Fostering Transferable Skills/ Food-Tour a transzverzális készségek tükrében”elnevezésű Erasmus+ pályázatunkat.

A Covid 19 világjárvány okozta korlátozások fokozatos feloldása után, 2022 januárjában, a toborzást és a kiválasztást követően, megkezdődött a heteken keresztül tartó felkészítés. A diákok mind elméleti, mind gyakorlati, mind online formában részt vettek felkészítő órákon. Hosszadalmas, mindenre kiterjedő alapozás volt ez, mivel 3 szakma diákjait várta az ír partnerintézményünk az MTU Tralee, minek megfelelően külön foglalkozásokon készültek fel a szakács-, a cukrász és a vendégtéri szaktechnikus tanulóink. Szakmai, idegen nyelvi, munka- baleset és tűzvédelmi, kulturális és pszichológiai téren erősítették oktatóink a kiutazók tudását, készségét, kompetenciáját. Az előkészületi szakaszban nagy szerepet töltöttek be a Food-Tour oktatói mobilitásán előzőleg részt vett kollégáink, akik „tanácsadói” szerepet töltöttek be a diákok mellett. A program és a kitűzött célok részletes megismerése után egy jól összekovácsolódott Erasmus+ csoport állt készen arra, hogy kipróbálja és fejlessze meglévő tudását Írországban.

Az Erasmus+ Food-Tour program második mobilitásaként tizenkét diáknak nyílt lehetősége arra, hogy 2022. február 20-tól március 15-ig Tralee városában a két intézmény koordinátorai által kiválasztott 6 különböző vendéglátó-egységében szakmai gyakorlatot végezhessen.

A diákok a következő külső gazdálkodó szervezetekhez nyertek felvételt:

 • Demeter Soma                (waiter)             The Rose Hotel, Tralee
 • Fedor Evelin                   (pastry chef)      The Ashe Hotel, Tralee
 • Gulyás Igor                     (waiter)              Imperial Hotel, Tralee
 • Harsányi Marcell             (waiter)             The Rose Hotel, Tralee
 • Jáborszki Luca                (waitress)           Hotel Meadowlands, Tralee
 • Palugyai Sándor László   (pastry chef)      Hotel Meadowlands, Tralee
 • Potyka Attila Gergely     (pastry chef)       Croi Restaurant, Tralee
 • Radványi Szilárd            (waiter)               Croi Restaurant, Tralee
 • Teleki Barnabás             (waiter)                Manor West Hotel, Tralee
 • Veres Balázs                   (chef)                  Imperial Hotel, Tralee
 • Zlaczki Martin               (waiter)                Manor West Hotel, Tralee
 • Zsarnóczai László          (waiter)               The Ashe Hotel, Tralee

Diákjaink a külföldön töltött 24 napból 12 munkanapot a partnerintézmények által biztosított vendéglátó egységekben gyakorlati munkával töltöttek, 3 munkanapon pedig a partneriskolákban elméleti oktatáson és projektoktatáson vettek részt.

A tanulók írországi mobilitásuk alatt elméleti oktatásban a Hotel, Culinary Arts and Tourism Department, Munster Technological University, Tralee nevű intézményben részesültek, ahol részt vehettek a „cooking together” elnevezésű szakács szakmát népszerűsítő workshop-on, valamint az „Event management master class” programon. Mindemellett diákjaink az MTU Tralee testvérintézményében, a Cork városában lévő Munster Technological University, Cork-ban gyakorlat orientált demó órákat látogattak.

A szakmai programunk egyik alappillére Írország környezettudatos vendéglátásának és gasztronómiájának tanulmányozása, valamint a helyi termelőktől beszerezhető élelmiszerek fontosságán volt. Mindezeken túlmenően maradéktalanul megvalósultak kitűzött céljaink, azaz tanulóink szakmai tapasztalataikat bővítették a rendezvények hatékony szervezése terén, valamint idegen nyelvi-, digitális- és szociális kompetenciájuk és transzverzális készségeik  fejlődtek a gyakorlati munkájuk, az előadásokon való részvételük és az üzemlátogatások során.

A program ezen túl lehetőséget kínált 2 tanulmányi és 1 kultúrtörténeti kirándulásra is, ahol megismerhették a régió nevezetességeit, hagyományait, valamint betekintést nyerhettek az ír sörkészítés folyamatába, továbbá szervezett hotellátogatások alatt előadásokat hallgattak a rendezvényszervezésről és a környezetkímélő vendéglátásról. Ír partneriskolánk oktatóival közösen vettünk részt a Wild Atlantic Way körúton, melynek során ellátogattunk a Dick Mack’s Brewery-be, ahol a sörgyártás folyamatát tanulmányozhattuk. Következő szakmai kirándulásunk alkalmával magas színvonalú hoteleket látogattunk meg, ahol előadással egybekötött fogadással várták Erasmus+ csoportunkat. Idegenvezető vezetett körül a BallyGerry House Hotelben és a Muckross Park Hotel & Spa nevű szállodában is. Mindemellett, a csoport tagjai részt vettek mozilátogatásokon és a Kerry County Museum történelmi kiállítását is megtekintették.

A 24 napos, írországi Erasmus+ VET tanulói mobilitás alatt kiemelkedő szakmai sikereket értünk el. Az ír partnereink maximális megelégedettséggel váltak el diákcsoportunktól és örömmel várják a további együttműködést a jövőben. A külföldi mobilitás során diákjaink olyan többlettudásra tettek szert a hatékony, innovatív rendezvényszervezés terén, amit hazai környezetben alkalmazni kívánnak. Meglátták például a WWF menü hasznosságát, felértékelték a környezetbarát, újrahasznosított anyagok használatát a felszolgálás terén, képesek a speciális étrendet igénylő vendégek számára ételt készíteni, allergéneket feltüntetni az étlapokon, valamint változatos egészséges italokat tudnak összeállítani az adott rendezvény menüsorához.

A 2022-23-as tanévben, ír és német kollégákkal közösen dolgozunk tovább a partnerkapcsolatunk elmélyítésén, minek első lépéseként 2022 őszén egy németországi diák mobilitást, majd 2023 tavaszán egy írországi oktatói mobilitást szeretnénk megvalósítani. Partnerségi kapcsolataink mindkét külföldi intézménnyel egyedül álló és kiemelkedő, mely nagyrészt az iskolák vezetőségének támogató hozzáállásának köszönhető. Büszkén mondhatjuk, hogy az Európai Unió támogatásával egyre szorosabbá és gyakoribbá igyekszünk fűzni szakmai találkozásainkat, mely mindamellett, hogy motiválóan hat mindennapi munkánkra, szakképzésünk színvonalának emelkedéséhez vezet.

Forgatókönyv diák mobilitás Írország

Cukrász tanulóink munkanaplója

Pincér tanulóink munkanaplója

Szakcs tanulóink munkanaplója

Hotel Ashe prezentáció

Restaurant Croi prezentáció

Hotel Imperial prezentáció

Hotel Major West prezentáció

Hotel Meadowlands prezentáció

Hotel The Rose prezentáció

 

Kísérőtanári beszámoló

Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szaktechnikum és Szakképző Iskola

Erasmus+ Food-Tour program

Előkészítés, szervezés, kiutazás: az előzetes iskolai felkészítés és csapatépítés olyannyira jól sikerült, hogy a 12 kiválasztott diák a Food-Tour mobilitás megkezdésekor már csapattársként üdvözölte egymást. Az intézményünkben megszerzett ismereteket (országismeret, interkulturális ismeretek, gasztronómiai ismeretek, szakmai felkészítő órák, nyelvi-szaknyelvi szókincs) jól tudták hasznosítani szakmai útjuk során.

Az előkészített és lefoglalt utazást a Ryanair légitársaság járataival és transzfer buszokkal tettük meg: odafelé a Budapest-Dublin-Tralee, hazafelé a Tralee-Dublin-Budapest útvonalon utaztunk. Délutáni Dublin Reptérre érkezésünkkor külön busz várt ránk és vitt el Tralee-ba, a szálláshelyünkre.

Szállás: tiszta, belvárosi, kényelmes és jól felszerelt szálláshelyeken volt. A diákok a Tralee Holiday Lodge nevű szálláson kaptak 2 ágyas kényelmes szobákat, míg a kísérőtanárok ugyancsak a belvárosban, az Ashe Hotelben szálltak meg. A tanulók szálláshelyének földszintjén egy közös konyha és külön étkező állt a lakók rendelkezésükre, mely roppant praktikus volt, ugyanis a közös főzéseket ott megoldhatták, és el is tudták fogyasztani az elkészített ételt. Egy külön reggeliző teremben volt a diákok kontinentális reggeliztetése. A konyha felszerelése is segítette, hogy a mindennapi étkezések és az ellátás zökkenőmentes legyen (hűtők, fagyasztó, mikróhullámú sütő, sütő, gáztűzhely). A szálloda szolgáltatásai a kísérőtanárok számára maximálisan kielégítették az igényeket: a hotelban korlátlan wifi kapcsolat biztosította az adminisztrációs munka végzését. A diákok és a tanárok szálláshelyének közelsége könnyen biztosította a napi többszöri megbeszélést, kapcsolattartást.

 Ellátás: a diákok reggelit kaptak szálláshelyükön. A napi további két főétkezés egyikét, munkanapokon, a munkáltató nyújtotta diákjainknak, a másikat pedig vagy a készpénzben kiadott ellátmányból oldották meg maguknak tanulóink, vagy a közösen vásárolt alapanyagokból főztek szakácsaink a szálláshelyükön. Szabadnapokon a napi két főétkezésüket oldották meg hasonlóképpen, kísérőtanár felügyelete mellett. Mindemellett, több alkalommal mentünk közösen ebédelni vagy vacsorázni.

Munkahelyek: színvonalas étteremtől kezdve a hangulatos, elegáns szállodákig terjedt a munkahelyek kínálata. Egy-egy gyakorlati hely 2 diákunkat foglalkoztatott. Azonos napokon, de olykor eltérő munkarendben. Minden befogadóhelyen kifejezetten figyeltek arra, hogy diákjainkat bevezessék a mobilitási pályázatunk központi témájába, azaz fókuszáltak a WWF menü fontosságára, az egészségmegőrző vendéglátás kiemelt szerepére és mindenekfelett a rendezvényszervezés mozzanatait mutatták be mélységeiben. Tanulóink jól alkalmazkodtak új munkahelyi környezetükhöz, illetve munkatársaikhoz, valamint megfeleltek a szakmai kihívásoknak, semmilyen fennakadás a munkavégzés során nem volt tapasztalható. Munkáltatóik nagyon hasznosnak találták a diákjaink által nyújtott szorgos kezeket vendéglátó egységeikben.

Kirándulások: három eltérő jellegű kiránduláson vettek részt tanulóink, amelyek hétfői napokra estek, mivel a vendéglátásban sok esetben hétfő a szünnap, így akkor volt szabadnapja a tanulóknak. Az első hétfőn autóbuszos túrára mentünk a Wild Atlantic Way tengerpari szakaszon, ahol a Dick Mack’s Brewhouse nevű sörfőzdébe, majd a Dingle Aquariumba tettünk látogatást idegenvezető segítségével. A nap zárásaként ellátogattunk az Inch Beach nevű partra. A következő héten hotellátogató túrán vettünk részt, ahol magas színvonalú szállodákat, a BallyGerry Hotelt**** és a Muckross Hotelt*****, ahol fogadással egybekötött prezentációkon vettünk részt. Harmadik utunk az Munster Technological University Cork-ba vezetett, ahol rendezvényszervezéssel kapcsolatos projektoktatáson vettek részt diákjaink mind elméleti, mind gyakorlati órák keretében. Végezetül Cork belvárosában tettünk egy sétát. Diákjaink rendkívüli érdeklődést mutattak mindegyik kirándulás alkalmával. A látottakat fényképezték és jegyzeteket készítettek, hogy az ott szerzett új ismereteiket később hasznosítani tudják tanulmányaik, valamint munkájuk során.

Szakmai tapasztalataink: A 24 napos, írországi VET tanulói mobilitás alatt kiemelkedő szakmai sikereket értünk el.

 • Szakmai angol nyelvtudásuk bővült
 • Megismerték az ír étkezési szokásokat, a legújabb protokoll és etikett szabályokat.
 • Megtanulták az egészséges italok készítését, receptúráját, ajánlását
 • Elsajátították a kevés veszteséggel járó főzési, sütési módszereket
 • Megtanulták az allergének menüsoron való feltüntetésének fontosságát
 • Megismerték a WWF és az ökológiai lábnyom jelentőségét
 • Megismerték mélységeiben a rendezvények előkészítésének, lebonyolításnak lépéseit, új ismereteket szereztek a konyha és a többi egység közötti kommunikáció és munkamegosztás szervezéséről.

Az ír partnereink maximális megelégedettséggel váltak el az Erasmus+ Food-Tour diákcsoportunktól és örömmel várják a további együttműködést a jövőben. A külföldi mobilitás során d

iákjaink olyan többlettudásra tettek szert az egészséges vendéglátás terén, amit hazai környezetben alkalmazni kívánnak.

 Kísérőtanárok:

Csajka Zsuzsanna

Kissné Szigetvári Barbara

Monoki László

Szilágyi Beáta

ERASMUS+ FOOD-TOUR összefoglaló a 2022-23-as tanévre

 

Intézményünk a 2021-2022-es tanévben, egy év Covid19 okozta kényszerszünet után, meg tudta kezdeni legújabb Erasmus+ mobilitási programját a „FOOD-TOUR a transzverzális készségek tükrében” elnevezésű projektet. Partnereink a szakképzési mobilitás megvalósításában a német testvériskolánk, a Beruffschule 3, Aschaffenburg, valamint az ír Munster Technological University, Tralee, amely egy felsőfokú több célú intézmény. Mindkét intézmény partner szerepet töltött be előző két sikeres mobilitási pályázatunk a MENU és a CHEF lebonyolításában is. E kapcsolatainkat szeretnénk tovább mélyíteni jelenleg futó FOOD-TOUR programunkban a rendezvényszervezés terén, melynek során egyik fő célunk a transzverzális készségek fejlesztése. E pályázatunk két éves futamideje alatt 4 mobilitást fogunk megvalósítani: két diák mobilitást és két oktatói mobilitást. Ebben a tanévben egy oktatói mobilitásunk valósult meg Németországban és egy diák mobilitásunk Írországban.

Első szakmai utunkon, 2021. november 22 és 27 közt, 4 oktatónk 6 napos mobilitás keretén belül látogatott német partnereinkhez, melyből 4 munkanapot a partneriskolában, illetve a kijelölt vendéglátóhelyeken töltöttek különböző rendezvények szervezésének megfigyelésével. A szakembereink a mobilitás során megvalósították legfőbb céljaikat: ismereteiket bővítették a rendezvények hatékony szervezése terén, valamint idegen nyelvi-, digitális- és szociális kompetenciájuk és transzverzális készségeik  fejlődött a továbbképzéseken való részvételük és üzemlátogatások során. Hazaérkezésüket követően "tanácsadói" szerepkört töltenek be oktatóink és folyamatosan figyelemmel kísérik, valamint segítő tanácsokkal látják el a mobilitásban részt vevő diákjainkat rendezvényszervezői munkájuk során.

Második szakképzési mobilitásunk során 2022. február 20-tól március 15-ig 12 vendéglátós tanulónk vett részt egy írországi mobilitáson, Tralee városában. Diákjaink a külföldön töltött 24 napból 12 munkanapot a partnerintézmények által biztosított vendéglátó egységekben gyakorlati munkával töltöttek, 3 munkanapon pedig a partneriskolában elméleti oktatáson és projektoktatáson vettek részt. A program ezen túl lehetőséget kínált 2 tanulmányi és 1 kultúrtörténeti kirándulásra is, ahol megismerhették a régió nevezetességeit, hagyományait, valamint betekintést nyerhettek az ír sörkészítés folyamatába, továbbá szervezett hotellátogatások alatt előadásokat hallgattak a rendezvényszervezésről és a környezetkímélő vendéglátásról. A  rendezvények szervezésében tapasztalt „jó-gyakorlatokat” hotelekben, vendéglőkben, pub-okban sajátították el konkrét szituációs munkafolyamatok során, ahol a munkaalapú tanulás volt az elsődleges cél. Az elméleti munka a partneriskola számítógép termében folyt, ahol a résztvevők IKT eszközök segítségével egy prezentációt állítottak össze a külföldön tanultakról. Képesek lettek tanulóink egy tematikus est megszervezésére, beleértve minden apró részletet a rendezvény felvételétől a kalkulációkon és a diszpozíción át a kivitelezésig. Szakács, cukrász tanulóink alkalmazva a korábbi sikeres pályázat során tanult ismereteiket, egészséges étrendet képesek összeállítani egy alkalomhoz illő tematikus vendéglátó rendezvényre. Pincér tanulóink a mobilitáson tanultaknak köszönhetően képesek egy adott alkalomhoz igazodó menüajánlathoz italsort összeállítani, valamint megfelelő terítési, felszolgálási módot és a rendezvény jellegéhez illeszkedő protokoll szabályokat alkalmazni.

Minden résztvevő vizsgálta, hogy külföldi partnereink milyen módszereket, technikákat, eszközöket használnak fel egy vendéglátó rendezvény teljes körű megszervezése, lebonyolítása során. Hazaérkezés után a diákok iskolai szinten átadták az új ismereteket tanulótársaiknak, bemutató előadások keretében, továbbá segítséget nyújtanak tanüzemben más csoportoknak. Oktatóink a rendezvényszervezés területén szerzett "jó-gyakorlatokat" átadják kollégáinknak, és beillesztjük azokat helyi tanterveinkbe, tanmeneteinkbe.

Záró prezentáció

A 2022-23-as tanévben folytatjuk szakmai mobilitásainkat. Elsőként diákjaink mobilitását tervezzük Németországba 2022 őszén, majd 2023 tavaszán oktatóink utaznak Írországba szakmai útra a FOOD-TOUR keretében.

 

1.1.Forgatókönyv.német.diák.FOOD-TOUR

1.2.Munkanapló.diák.német.cukrász.FOOD-TOUR.MészárosVera.végleges

1.3.Munkanapló.német.diák.pincér.FOOD-TOURIglaiMárk

1.4.Munkanapló.német.diák.szakács.FOOD-TOURkosztra maja

1.5.Restaurant.Weinstube Kitz.presentation.FOOD-TOUR

1.6.Restaurant.Aposto.presentation.FOOD-TOUR

1.7.Restauant.ConditoreiFischer.presentation.FOOD-TOUR

1.8.Restaurant.Schönbusch.presentation.FOOD-TOUR

1.9.Restaurant.Wurstbendel Wirtshaus.presentation.FOOD-TOUR

1.10.Hotel.WilderMann.presentation.FOOD-TOUR

 

Diákjaink gasztronómiai FOOD-TOUR-on Németországban

Intézményünk „Food-Tour:Fostering Transferable Skills/ Food-Tour a transzverzális készségek tükrében” elnevezésű Erasmus+ pályázata a következő állomásához érkezett. 12 vendéglátós diákunk utazott szakmai mobilitásra német partnereinkhez Aschaffenburgba 2022.11.06 és 2022.11.29 között.       

Németországi VET diák szakmai utunk a harmadik mobilitása a Food-Tour programnak. A toborzást és a kiválasztást követően, több hetes felkészítő szakasszal vette kezdetét a tanulókra váró szakmai kihívás. Diákjaink elméleti, gyakorlati, illetve online formában vettek részt a felkészítő órákon. A mobilitás előtti alapozó szakaszban külön foglalkozásokon készültek fel a szakács-, a cukrász és a vendégtéri szaktechnikus tanulóink. Mindemellett a már jól bevált gyakorlat szerint szakmai, idegen nyelvi, munka- baleset és tűzvédelmi, kulturális és pszichológiai téren is erősítették oktatóink a kiutazók tudását, készségét, kompetenciáját. Fontos szerepet töltöttek be a Food-Tour előző oktatói mobilitásán részt vett „tanácsadó” kollégáink a felkészülés alatt, mivel nem csupán a részletes programokat, a kitűzött, megvalósítandó célokat, de a német helyi viszonyokat is megismertették a tanulókkal. A hetekig tartó felkészítés folyamán volt alkalmunk a diákoknak közelebbről is megismerni útitársaikat, kisérőtanáraikat.

A 12 Erasmus-os tanuló Aschaffenburg városában, a két intézmény koordinátorai által kiválasztott 6 különböző vendéglátó-egységében végzett szakmai gyakorlatot.

A diákok a következő külső gazdálkodó szervezetekhez nyertek felvételt:

 • Böszörményi Ádám             (chef)            Wurstbendel Wirtshause
 • Forró Roland                  (chef)                  Aposto Restaurant
 • Iglai Márk                    (waiter)                 Aposto Restaurant
 • Ilasik Dániel            (chef)                         Hotel Wilder Mann
 • Kosik Dániel               (waiter)                  Weinstube Kitz
 • Kosztra Maja   ……….(chef)                    Weinstube Kitz
 • Lakatos Jázmin     (pastry chef)                 Confisherie Fischer
 • Mészáros Veronika         (pastry chef)       Confisherie Fischer
 • Mudrova Kamilla            (pastry chef)       Schönbusch Kleine
 • Schadt Dominik               (waiter)              Wurstbendel Wirtshause
 • Sztecenkó Dmitrij Norbert    (chef)            Schönbusch Kleine
 • Zsarnai Dóra      (waiter)                             Hotel Wilder Mann

 

A külföldön töltött 24 napból 12 munkanapot a partnerintézmények által biztosított vendéglátó egységekben gyakorlati munkával töltöttek, 3 munkanapon pedig a partneriskolákban elméleti oktatáson és projektoktatáson vettek részt.

Az Aschaffenburg városában található Beruffschule 3 szakképző intézményben vettek részt tanulóink elméleti órákon, és az iskola tanműhelyében gyakorlati oktatáson. A gyakorlatorientált oktatás keretein belül szakács, valamint cukrász órákon dolgoztak együtt a német diákokkal. A rendezvényszervezés területén pedig a német Erasmus-os tanulókkal fejleszthették szakmai tudásukat egy tematikus est megtervezése-megszervezése és lebonyolítása során.

A szakmai programunk elsődleges célja a Németország környezettudatos vendéglátásának és gasztronómiájának tanulmányozása, valamint a helyi termelőktől beszerezhető élelmiszerek fontossága. Aschaffenburgban is, épp úgy mint ír partnereinknél, sikerült megvalósítani kitűzött céljainkat, azaz tanulóink szakmai tapasztalataikat bővítették a rendezvények hatékony szervezése terén, valamint idegen nyelvi-, digitális- és szociális kompetenciájuk és transzverzális készségeik  fejlődtek a gyakorlati munkájuk, az előadásokon való részvételük és az üzemlátogatások során.

A Food-Tour programban a diákjainknak lehetőségük nyílt a tervezett 2 tanulmányi és 1 kultúrtörténeti kiránduláson is részt venni, ahol megismerhették a régió nevezetességeit, hagyományait, valamint megtekinthették a Faust Sörfőzdét, ahol a sörkészítés folyamatáról láthattak demonstrációt. A Frankfurtba szervezett hotellátogatások alatt betekinthettek a kulisszák mögé, valamint előadásokat hallgattak a rendezvényszervezés leghatékonyabb módszereiről, és a környezetkímélő vendéglátásról.

Büszkén mondhatjuk, hogy további sikereket értünk el 24 napos, németországi Erasmus+ VET tanulói mobilitásunk alatt. A német testvériskolánk- és a befogadó gazdálkodó szervezetek munkatársai maximális megelégedettséggel váltak el a Food-Tour-on részt vevő diákcsoportuntól. A külföldi mobilitás során diákjaink olyan többlettudásra tettek szert a hatékony, innovatív rendezvényszervezés terén, amit hazai környezetben alkalmazni fognak. Megismerték a WWF menü hasznosságát, felértékelték a környezetbarát, újrahasznosított anyagok használatát a termelés és az értékesítés terén, képesek a speciális étrendet igénylő vendégek számára ételt készíteni, allergéneket feltüntetni az étlapokon, valamint változatos egészséges italokat tudnak összeállítani az adott rendezvény menüsorához.

Közös célja a Beruffschule 3 iskolavezetésének és iskolánk vezetőségének, hogy az Európai Unió támogatásával tovább ápoljuk testvériskolai kapcsolatunkat, és sikeres mobilitásaink eredményeként emeljük szakképzésünk színvonalát.

  

 

Kísérőtanári beszámoló

Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szaktechnikum és Szakképző Iskola

Erasmus+ Food-Tour program

Németország 2022.11.06-2022.11.29

 

Előkészítés, szervezés, kiutazás: Nagy izgalommal folytattuk az iskolai, illetve a tanüzemi felkészítést, melynek eredményeként nem csupán rátermett, felkészült diákokat, hanem egy jól összekovácsolt csapatot indítottunk útnak a következő, németországi szakmai útra. A 12 kiválasztott diák a Food-Tour mobilitás megkezdésekor már csapattársként üdvözölte egymást. A még itthon kibővített alapismereteiket (országismeret, interkulturális ismeretek, gasztronómiai ismeretek, szakmai felkészítő órák, nyelvi-szaknyelvi szókincs) hatékonyan tudták alkalmazni a német partneriskolában, illetve a befogadószervezeteknél..

Az utazást a Lufthansa légitársaság járataival és transzfer buszokkal tettük meg: odafelé a Budapest-Franfurt-Aschaffenburg, hazafelé a Aschaffnburg-Frankfurt-Budapest útvonalon utaztunk. Kora délutáni leszállásunkat követően a frankfurti repülőtéren különbusz várt minket, ami elvitt minket a szálláshelyünkre az aschaffenburg-i Hotel Wilder Mann épületeibe.

Szállás: Mind a diákok, mind a tanárok tiszta, belvárosi, kényelmes és jól felszerelt szálláshelyeken voltak elhelyezve. Minden résztvevő a Wilder Mann főépületében és a Goldener Karpfen elnevezésű szemben lévő szálláson kaptak kényelmes szobákat.

 A diákok két-, illetve háromágyas szobákban voltak elhelyezve, a három ágyas szobákban konyhasarok illetve étkezősarok állt rendelkezésükre, ahol a közös főzéseket megoldhatták, és el is tudták azt fogyasztani. A konyha felszerelése is segítette, hogy a mindennapi étkezések és az ellátás zökkenőmentes legyen (hűtők, mikro, villanytűzhely). A Hotel Wilder Mann reggeliző teremében volt a diákok és a kísérők kontinentális reggeliztetése. A szálloda szolgáltatásai a kísérőtanárok számára is teljes mértékben kielégítették az igényeket: a hotelben korlátlan wifi kapcsolat biztosította, hogy az adminisztrációs munkákat el lehessen végezni, valamint a konferenciateremben a közös megbeszéléseket, projektmunkák elvégzését kényelmesen meg lehetett oldani. A diákok és a tanárok közös szálláshelye jól biztosította a napi többszöri kapcsolattartást és az esetleges problémák megoldását.

Ellátás: a diákok bőséges reggelit kaptak szálláshelyükön. A napi további két főétkezés egyikét, munkanapokon, a munkáltató nyújtotta diákjainknak, a másikat pedig vagy a készpénzben kiadott ellátmányból oldották meg maguknak tanulóink, vagy a közösen vásárolt hozzávalókból főztek a szálláshelyükön. Szabadnapokon a napi két főétkezésüket oldották meg hasonlóképpen, kísérőtanár felügyelete mellett. Mindemellett, közös vacsorákon is részt vettünk.

Munkahelyek: színvonalas étteremtől kezdve a hangulatos, elegáns szállodákig terjedt a munkahelyek kínálata. Mindegyik gyakorlati hely 2 diákot foglalkoztatott (azonos napokon, de olykor eltérő munkarendben). Ez alól kivétel volt az a munkahely, ahol 2 cukrász tanuló azonos munkarendben dolgozott. Minden befogadóhelyen nagy figyelmet fordítottak arra, hogy diákjainkat bevezessék a mobilitási pályázatunk központi témájába, azaz fókuszáltak a WWF menü fontosságára, az egészségmegőrző vendéglátás kiemelt szerepére és mindenekfelett a rendezvényszervezés előkészítő szakaszait és teljes folyamatát mutatták be mélységeiben. Tanulóink hamar beilleszkedtek új munkahelyi környezetükbe, össze tudtak dolgozni munkatársaikkal. Mindannyian megfeleltek a szakmai követelményeknek, semmilyen fennakadás a munkavégzés során nem volt tapasztalható. Munkáltatóik nagyon hasznosnak találták a diákjaink által nyújtott szorgos kezeket vendéglátó egységeikben. Mindezt a megelégedést, a munkáltatók által kitöltött részletes értékelő lapok is tükrözik.

 

Kirándulások: Három eltérő jellegű kiránduláson vettek részt tanulóink. Érkezésük utáni első nap nemzetközi koordinátor kísérőtanáruk vezetésével egy városnéző túrát tartottak. Bejárták Aschaffenburg óvárosát, majd belvárosát miközben a kísérők ismertették a tanulókkal a nevezetességeket. Egy általuk összeállított kis prospektust is kapott minden diák. Az ezt követő kiránduláson, a partneriskolánk két oktatója is csatlakozott Erasmus+ csoportunkhoz és együtt utaztunk vonattal Frankfurtba. Ott először elmentünk a Steinerberger Airport Hotelbe, ahol két csoportra osztva körbevetettek minket a szálloda területén. A business hotel látogatás minden diákunk érdeklődését kielégítette, ugyanis rengeteg információval gazdagodtunk és kérdéseket is tehettünk fel a kulisszák mögé való betekintés után. Ezután a város történelmi nevezetességeinek és óvárosának megtekintése következett, majd belevetettük magunkat a városi forgatagba, ahol alkalmunk nyílt tradicionális német ételek és italok megkóstolására. A harmadik kirándulásunk Miltenbergbe vezetett, ahol a Faust sörfőzdét látogattuk meg egy rövid városnéző sétát követően. E szakmai tanulmányúton lehetőségünk nyílt megismerni a helyi sörkülönlegesség készítését, az arra használt gépeket, berendezéseket, valamint az összetevőkről és a kész termékek szállítmányozásáról is előadást hallhattunk. Kirándulásunk megkoronázásaképpen „Wurst und pretzel” ebéden vettünk részt a Faust sörfőzdében, ami mellé sörkóstolót is kínáltak.

A kirándulások mindegyikén rendkívüli érdeklődést mutattak tanulóink. Fotóztak, jegyzeteket készítettek, annak érdekében, hogy szerzett, új ismereteiket később hasznosítani tudják tanulmányaik, valamint munkájuk során.

 

Szakmai tapasztalataink: A 24 napos, németországi VET tanulói mobilitás alatt kiemelkedő szakmai sikereket értünk el az alábbi területeken:

 • Szakmai angol nyelvtudásuk bővült
 • Megismerték a német étkezési szokásokat, a legújabb protokoll és etikett szabályokat
 • Megtanulták az egészséges italok készítését, receptúráját, ajánlását
 • Elsajátították a kevés veszteséggel járó főzési, sütési módszereket
 • Megtanulták az allergének menüsoron való feltüntetésének fontosságát
 • Megismerték a WWF és az ökológiai lábnyom jelentőségét
 • Megismerték mélységeiben a rendezvények előkészítésének, lebonyolításnak lépéseit, új ismereteket szereztek a konyha és a többi egység közötti kommunikáció és munkamegosztás szervezéséről.

 

A német partnereink maximális megelégedettséggel váltak el az Erasmus+ Food-Tour diákcsoportunktól és örömmel várják a további együttműködést a jövőben. Tanulóink hazai környezetben kívánják alkalmazni a külföldi mobilitás során megszerzett szakmai tudást.

 

Kísérőtanárok:

Kissné Szigetvári Barbara

Szilágyi Beáta

Nagy-Csinos Csilla

Gömöri Éva

 

1.13.Food tour záró ppt diák német

1.14.Forgatókönyv.FOOD_TOUR.ír.prof.Végleges

1.15.Munkanapló.ír.prof.Food-Tour Cserei.végleges

1.16.Munkanapló.Kissné.SzB.ír.prof.FOOD-TOUR.végleges

1.17.Munkanapló.ír.prof.Food-Tour.Fórián végleges

1.18.Munkanapló.LengyelZs.ír.prof.FOOD-TOUR.végleges

Oktatóink gasztronómiai FOOD-TOUR-on Írországban

Elérkezett intézményünk, a Miskolci SzC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola, KA1 szakképzési mobilitási programjainak utolsó állomása: az Írországba irányuló oktatói tanulmányút.

Programjaink sikeres megvalósításához továbbra is a szakmailag elismert, támogató partnereink, az MTU Tralee (régi nevén az IT Tralee) vezetősége, illetve az ott oktató kollégáink együttműködésére számíthattunk.

A „Food-Tour:Fostering Transferable Skills/ Food-Tour a transzverzális készségek tükrében” elnevezésű programunk e mobilitása 2023.04.16 és 2023.04.21. között valósult meg.

 

A mindent átfogó, alapos előkészületi munkák után, várakozással telve vágott neki négyfős oktatókból álló csoportunk az újabb Erasmus+ mobilitásnak, hogy Food-Tour keretein belül vizsgálhassa az egészségközpontú vendéglátás, azon belül a rendezvényszervezés elemeit Írországban.

 Az Erasmus+ VET követelményeinek és célkitűzéseinek megismerése után, izgatottan vártuk a külföldi szakmai továbbképzéseket. A Shannon Reptérre való érkezésünkkor már várt minket az MTU Tralee Hotel és Vendéglátás tanszékének vezetője, TJ O’Connor, aki a szokásos szeretettel fogadott minket. Már az első beszélgetésünk alkalmával elmondta, hogy felkészültek az oktató kollegái arra, hogy új ismereteket, új módszereket mutassanak meg nekünk, illetve megismertessék velünk az ír környezettudatos vendéglátásszervezés, valamint a rendezvények szervezésének leghatékonyabb módszereit.

Jelenlegi Food-Tour programunk, az előző Erasmus+ programjainkra épülve, a rendezvényszervezés új trendjeit, a diszpozíciótól, a forgatókönyvön, illetve a rendezvények lebonyolításán keresztül a befejező mozzanatokig vizsgálta. A vendéglátós szakmákra kiterjedő elméleti és gyakorlati oktatásokon, job-shadowingokon vettünk részt három oktatási intézményben: az MTU Tralee-ban, a Kerry College Kenmare-ban, illetve a Kerry College Further education and Training Center-ben.

Gazdálkodó szervezetek, hotelek látogatása során egészségmegőrző étrendek összeállítása közben használt ételkészítési- és cukrászati termékek készítési technológiáit ismerhettünk meg. A szállodákban megfigyeltük a vendéglátó rendezvények hatékony tervezését és szervezését, illetve az általuk használt dokumentumok helyes használatát. Ezen túlmenően megtanultuk számos egészségmegőrző étrend összeállítását. Érdekes volt továbbá megfigyelni, hogy hogyan biztosítják a munkaerő-piaci igényekhez igazodó projekt alapú képzéseket Írországban.

 A „Job shadowing-ok alkalmával a termelés elmélete és gyakorlata órákon az alapanyag-kiválasztás szempontjait ismerhettük meg, valamint az egészségmegőrző ételkészítési technológiákat figyelhettük meg konkrét étrendek összeállítása során. Mindemellett központi szerepet kapott az ott alkalmazott software-ek megismerése. Elsajátítottuk a rendezvényszervezéshez kapcsolódó szervezett ellátás lebonyolításának leghatékonyabb formáit.

Elsődleges célunk a megszerzett tudás, készségek és kompetenciák átültetése a hazai követelményrendszerbe, továbbá a jó-gyakorlatok beépítése a tanítás-tanulás folyamatába. A mai kor követelményeihez igazodva, célunk szakmai képzésünk hatékonyságának javítása, a gyakorlatorientált oktatási módszerek és a projektoktatás elterjesztése, valamint a tanulók képzettségi szintjének növelése és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük támogatása.

Az ír kollégákkal, csakúgy mint a német partnerekkel, tovább dolgozunk partnerkapcsolatunk elmélyítésén annak érdekében, hogy további szakmai-és kulturális tapasztalattal gazdagodhassunk együttműködésünk során. Intézményünk célja a közeljövőben egy három országot átölelő, nemzetközi Erasmus+ találkozó létrehozása ír és német partnereinkkel, mely partnertalálkozó a három intézmény vezetőségek a támogató hozzáállásával, valamint az Európai Unió szakképzést támogató politikájának segítségével jöhet létre.

 

1.20.Food-Tour-Prof.Ír.VÉGLEGES

 

Erasmus+ Food-Tour disszeminációs rendezvény

  Nemzetközi Erasmus+ Food-Tour-on a Szentpáli csapata

 

A Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola teljesítette legújabb Erasmus+ mobilitási programját a „FOOD-TOUR a transzverzális készségek tükrében” elnevezésű projektjét. Partnereik a szakképzési mobilitás megvalósításában a német testvériskolájuk, a Berufsschule 3, Aschaffenburg, valamint az ír Munster Technological University, Tralee. A FOOD-TOUR programja témája a rendezvényszervezés volt, melynek során egyik céljuk volt a „soft skills”, azaz transzverzális készségek fejlesztése. E pályázat két éves futamideje alatt 4 mobilitást valósítottak meg: egy-egy diák és egy-egy oktatói mobilitást mindkét célországba. A szakmai mobilitások során összesen 24 vendéglátós tanuló és 12 oktató fejlesztette szakmai kompetenciáit külföldön.

A 6 napos oktatói mobilitások során az oktatók szakmai ismereteiket bővítették a rendezvények hatékony szervezése terén, valamint idegen nyelvi-, digitális- és szociális kompetenciájuk és transzverzális készségeik  fejlődött a job-shadowing-okon való részvételük és üzemlátogatások során. A diákok 24 napos mobilitásai alatt vendéglátó egységekben és a partneriskolákban  szereztek munkatapasztalatot, vettek át „jó-gyakorlatokat”. Megtanulták a tematikus estek megszervezésének minden részletet a rendezvény felvételétől a kalkulációkon és a diszpozíción át a kivitelezésig. A szakács, cukrász tanulók alkalmazva a korábbi pályázataik során tanult ismereteiket, egészséges étrendet képesek összeállítani egy alkalomhoz illő tematikus vendéglátó rendezvényre. A pincér tanulók a mobilitásokon tanultak alapján képesek egy adott alkalomhoz igazodó menüajánlathoz italsort összeállítani, valamint megfelelő terítési, felszolgálási módot és a rendezvény jellegéhez illeszkedő protokoll szabályokat alkalmazni.

A részt vettek folyamatosan alkalmazzák és terjesztik az új ismereteket az iskola falain belül és kívül egyaránt, mely tapasztalatoknak köszönhetően minőségi oktatást tudnak biztosítani, valamint emelik a Szentpáli hírnevét. A két év sikerének lezárásaként Erasmus+ Food-Tour disszeminációs rendezvényt tartottak intézményükben, ahol beszámolókat, bemutatókat és kisfilmeket tekinthettek meg tanulóink, oktatóink és külső partnereik. Ezt követően a tanulók ízelítőt adtak a mobilitáson tanultakról egy díszebéd keretében, ahol német-ír-magyar nemzeti színekbe öltöztetett díszasztalokon ír és bajor ételkülönlegességeket szolgáltak fel a diákok.

Sikeresen zárult a szentpálisok Erasmus programja forrás: boon.hu

 

 

 

GALÉRIA

Erasmus+ VET Mobility, 2020-1-HU01-KA102-078492 FOOD-TOUR

MTU.lecture.jpg
MTU.jpg
working.in.uniform.jpg

GALÉRIA

Erasmus+ Food-Tour disszeminációs rendezvény képekben

IMG_8018.jpg
IMG_8164.jpg
IMG_8187.jpg

Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

Herman Ottó utca 2.

Telefon: +36-46-508-252

E-mail: titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060/019

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola